Välkommen!

Den här sidan handlar om spekulativ och traditionell häxkonst. Ordet traditionell behöver knappast förklaras men vad menas egentligen med ”spekulativ” i sammanhanget? De gamla nordiska trolldoms-traditionerna kommer till oss som fragment, ibland större och ibland mindre, som vaskats fram ur muntliga källor och svårlästa svartkonstböcker. Det spekulativa elementet innebär att jag, som är konstnär och poet och häxa, fyller luckorna med material som jag hittar i andra häxtraditioner och som jag tycker passar in i ”hålen”. Titt som tätt hittar jag också på nytt och fräsch material, ja ungefär som man kan tänka sig att häxorna gjorde förr när de behövde.

En CYPRIANUS är namnet som gavs åt flertalet svartkonstböcker förr i världen. Namnet kommer från ett kristet helgon som sägs ha praktiserat trolldom före (och kanske även efter) sin omvändelse till den nya religionen. Den här hemsidan och bloggen är till för häxkonst, trolldom och örtaklokskap. Praktiken står i fokus snarare än akademisk kunskap eller religiöst utövande av till exempel Wicca och liknande nyandliga religioner. Jag hoppas du ska ha glädje av informationen som skrivs här och du är hjärtligt välkommen att bidra!

Gå direkt till Häxerierna