Välkommen

En CYPRIANUS är namnet som gavs åt flertalet svartkonstböcker förr i världen. Namnet kommer från ett kristet helgon som sägs ha praktiserat trolldom före (och kanske även efter) sin omvändelse till den nya religionen. Den här hemsidan och bloggen är till för häxkonst, trolldom och örtaklokskap. Praktiken står i fokus snarare än akademisk kunskap eller religiöst utövande av till exempel Wicca och liknande nyandliga religioner. Jag hoppas du ska ha glädje av informationen som skrivs här och du är hjärtligt välkommen att bidra!