Daily Archives

One Article

Posted by Magister F on

Häxkonst, ”schamanism” och skunkolja?

Häxkonst, ”schamanism” och skunkolja?

Jag har alltid betraktat häxkonst som nära granne med "Schamanism", trots att det är ett komplicerat begrepp att använda i våra mer upplysta dagar. Ordet kommer sannolikt från "šamán", möjligen med rotbetydelsen "att veta", från språket Evenki som talas av folkslaget Evenkerna (tidigare ...