Här är några visa ord riktade till det Häx-companie som kallas Lilla Wittenberg. Somliga av de här ”sanningarna” smakar sött, andra salt och ytterligare några är bittra. Magin är i sig varken god eller ond den ÄR, precis som gravitationen eller de andra naturlagarna. Det är upp till varje häxa att själv ta ansvar för sina handlingar. Den som vandrar vägen kan duka under och försvinna i något dike. Det är enbart upp till dig själv om du ska kunna nå visdomen och insikterna som är resans mål.

 1. Jordens andar kan inte tåla havet, ej heller någonting som kommer därifrån, och mest av allt avskyr de salt, ävenså bräckt vatten och havsvatten.
 2. Allting har liv och ande
 3. Den dåraktige tror utan att ifrågasätta, den som är vis observerar. 
 4. Lika påverkar lika.
 5. Viljan kontrollerar handlingarna.
 6. En starkare vilja kontrollerar en svagare.
 7. En symbolisk handling är en riktig handling.
 8. Upprepning bringar styrka.
 9. Andningen kan överföra kraft.
 10. Allt som finns är inte synligt, inte heller är allt synligt verkligt.
 11. Varje ting har ett namn, lär känna namnet och du har makten över det.
 12. Speglar är dörrar in i andra världar.
 13. Avstånd hindrar varken viljan eller förmågan att se.
 14. Suggestion har mer kraft än man kan tro.
 15. Glöm aldrig att städa undan efter dig själv, och inte bara fysiskt.
 16. Varje del innehåller helheten. 
 17. Ögat har makten att ändra vad det ser.
 18. Viljan rider på resonans, ord och rytm.
 19. Somliga avgränsningar skyddar, andra fängslar.
 20. Man ser olika saker genom olika ögon.
 21. Alla naturens rörelser är ett budskap.
 22. De döda lever och har en plats att fylla i både vår värld och i deras.
 23. Gå in i labyrinten och kom tillbaka förvandlad.
 24. Benen som vilar i landet saknar inte röst.